ஒன்றிணைந்து வேலைகளை உருவாக்கி, திறன்களை வளர்த்துக்கொள்வோம்

பொருளியல் கொள்கையில், வேலைகளே எங்களது தலையாய முன்னுரிமை

கொவிட்-19 கிருமிப்பரவலின் உடனடி பாதிப்பிலிருந்து ஊழியர்களைப் பாதுகாக்க, பின்வருவனவற்றை நாங்கள் வழங்குகிறோம்:

 • நீங்கள் உங்கள் வேலைகளைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள உதவியாக, வேலை ஆதரவுத் திட்டத்தின் (JSS) கீழ் சம்பள நிதி உதவிகள்
 • சுயதொழில் செய்வோருக்கும் தற்சார்புத் தொழிலருக்கும் SIRS திட்டத்தின் கீழ் வருமான நிவாரணம்
 • ஆட்குறைப்பு்க்கு ஆளான அல்லது குறிப்பிடத்தக்க வருமான இழப்புக்கு உள்ளான ஊழியர்களுக்கு, தற்காலிக நிவாரணத் திட்டம் (TRS), கொவிட்-19 ஆதரவு மானியம் (CSG) ஆகிய திட்டங்களின் கீழ் நிதி உதவி

உலகளாவிய பொருளியலும் நமது பொருளியலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்படுவதையும் வேலை இழப்புக்களையும் நாம் எதிர்பார்க்கவேண்டும்.

சிங்கப்பூரர்களை வேலையில் வைத்திருப்பதற்காக வேலைகளைப் பாதுகாக்கவும் உருவாக்கவும் நாங்கள் எல்லா முயற்சிகளையும் எடுப்போம். அதே சமயத்தில், புதிய வாய்ப்புகளையும் வளரும் துறைகளையும் பயன்படுத்திக்கொள்ள உங்களுக்குத் திறன் பயிற்சி அளிப்போம்.

நாங்கள்:

 • இப்பணியை மேற்பார்வையிட தேசிய வேலைவாய்ப்பு மன்றத்தை அமைத்திருக்கிறோம்
 • 100,000 புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம். எஸ்ஜி ஒற்றுமை வேலைகள் மற்றும் திறன்கள் திட்டத்தின் கீழ் இடம்பெறும் வேலைகள், வேலைப் பயிற்சித் திட்டங்கள், பணியிடைக்காலத் திட்டங்கள், பயிற்சி வகுப்புகள் ஆகியன இதில் அடங்கும்

Source: The Straits Times © Singapore Press Holdings Limited.

அனைத்து ஊழியர்கள்

நீங்கள் வேலை வாய்ப்புகளைப் பெறுவதற்கு உதவியாக, நாங்கள்:

 • எல்லா வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக நகர்களிலும் வாழ்க்கைத்தொழில் கிளை நிலையங்களை அமைப்போம்
 • ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சரின் அடுத்த கட்டத்துடன் வாழ்க்கைத்தொழில் மாற்றத் திட்டங்கள், திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள், சிறப்புத் தேர்ச்சி ஆகியவற்றை அதிகரிப்போம்
 • நியாயமான பரிசீலனைக் கட்டமைப்பின் (Fair Consideration Framework) கீழ் வேலை தேடுவோருக்கான பாதுகாப்புகளை வலுப்படுத்துவோம்
 • முதலாளிகள் உள்ளூர் ஊழியர்களை வேலைக்கு அமர்த்த அல்லது மாற்றுவேலை கொடுக்க நிதி ஊக்குவிப்புகளை வழங்குவோம்

Source: The Straits Times © Singapore Press Holdings Limited.

40 – 60 வயதுடைய ஊழியர்கள்

நாங்கள் 40 முதல் 60 வயதுடைய சிங்கப்பூரர்களின் வேலை நியமனத்தை ஊக்குவிக்க பின்வருபவற்றை வழங்குவோம்:

 • கூடுதலான ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் பயிற்சி உதவி நிதி மற்றும் அதிகளவு நிதி உதவிபெறும் மறுதிறன் பயிற்சித் திட்டங்கள்
 • நீங்கள் நடு வயதில் புதிய வாழ்க்கைத்தொழில் தொடங்க உதவியாகப் பயிற்சித் திட்டங்கள்
 • உங்களை வேலைக்கு அமர்த்த முதலாளிகளுக்குச் சிறப்புச் சலுகைகள்

மூத்த ஊழியர்கள்

நாங்கள் பின்வருபவற்றின் வழி மூத்த ஊழியர்களை வேலைக்கு அமர்த்த ஊக்கமளிப்போம்:

 • மூத்த ஊழியருக்கான வேலை நியமன உதவித்தொகை
 • மறுவேலை நியமனத்திற்கான மானியங்கள்
 • வேலைகளை மறுவடிவமைக்க நிறுவனங்களுக்கும் தொழில்துறைகளுக்கும் ஆதரவு

40 – 60 வயதுடைய ஊழியர்கள்

நாங்கள் 40 முதல் 60 வயதுடைய சிங்கப்பூரர்களின் வேலை நியமனத்தை ஊக்குவிக்க பின்வருபவற்றை வழங்குவோம்:

 • கூடுதலான ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் பயிற்சி உதவி நிதி மற்றும் அதிகளவு நிதி உதவிபெறும் மறுதிறன் பயிற்சித் திட்டங்கள்
 • நீங்கள் நடு வயதில் புதிய வாழ்க்கைத்தொழில் தொடங்க உதவியாகப் பயிற்சித் திட்டங்கள்
 • உங்களை வேலைக்கு அமர்த்த முதலாளிகளுக்குச் சிறப்புச் சலுகைகள்

மூத்த ஊழியர்கள்

நாங்கள் பின்வருபவற்றின் வழிறுடன் மூத்த ஊழியர்களை வேலைக்கு அமர்த்தஎடுக்க ஊக்கமளிப்போம்:

 • மூத்த ஊழியருக்கான வேலை நியமன உதவித்தொகை
 • மறுவேலை நியமனத்திற்கான மானியங்கள்
 • வேலைகளை மறுவடிவமைக்க நிறுவனங்களுக்கும் தொழில்துறைகளுக்கும் ஆதரவு

வேலை தேடும் இளையர்கள்

வேலைச் சந்தைக்குள் அடியெடுத்து வைக்கும் இளைய சிங்கப்பூரர்களுக்கு உதவ, நாங்கள்:

 • புதிய பட்டதாரிகளுக்கான வாழ்க்கைத்தொழில் ஆதரவை வலுப்படுத்துவோம்
 • நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து கட்டமைக்கப்பட்ட வேலைப்பயிற்சித் திட்டங்களை உருவாக்குவோம்
 • வேலைச்சந்தை மீண்டு வருகையில் நீங்கள் கூடுதல் திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ளவும் அறிவாற்றலை வளர்த்துக்கொள்ளவும் இலவசத் தொடர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி வழங்குவோம்
 • திறனாளர்களை உலகமயமாதலுக்குத் தயார்ப்படுத்தும் திட்டத்தின் மூலம் வட்டார வாய்ப்புகளுக்கும், பயணம் செய்வது மீண்டும் பாதுகாப்பானதாக ஆகும்போது வெளிநாட்டு வேலைப் பயிற்சிகளுக்கும் உங்களைத் தயார்ப்படுத்துவோம்

Source: The Straits Times © Singapore Press Holdings Limited.

குறைந்த வருமானம் ஈட்டும் ஊழியர்கள்

குறைந்த வருமானம் ஈட்டும் சிங்கப்பூரர்களின் வேலைகளையும் வருமானத்தையும் நாங்கள் பின்வருபவற்றின் மூலம் மேம்படுத்துவோம்:

 • மேம்பட்ட வேலைநலன் ஆதரவு
 • படிப்படியான சம்பள உயர்வு முறையை இன்னும் பல தொழில்துறைகளுக்கு நீட்டிப்போம்

இயலாமைகள் உள்ள ஊழியர்கள்

நாங்கள் இயலாமைகள் உள்ளவர்களை வேலைக்குச் சேர்த்துக்கொள்ள முதலாளிகளுடன் சேர்ந்து பணி​யாற்றுவோம். உடற்குறையுள்ளோருக்கான வேலை நியமன உதவித்தொகையும் இதில் அடங்கும்.

முந்தையது

அடுத்தது

சுகாதாரம் & பாதுகாப்பு

வேலைகள் & பொருளாதாரம்

அன்புள்ளம்

நம்பிக்கை

ஒன்றிணைந்து

ஒன்றிணைந்து பாதுகாப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருப்போம்

⮜ முந்தையது

ஒன்றிணைந்து நமது பொருளியலை உருமாற்றி, மேம்படுத்துவோம்

அடுத்தது ⮞

எங்கள் கொள்கை அறிக்கையின் ஒரு பிரதியைப் பெற

பதிவிறக்குஇணையத்தில் காட்டு